Skip Navigation Links

 

På den ordinære generalforsamling d. 27. september 2017 var der en del fremmødte, der ikke var stemmeberettigede eller valgbare og flere af dem ønskede at stille op til bestyrelsen. Derfor blev det besluttet at udskyde valgene til bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, så alle interesserede kan blive såvel stemmeberettigede som valgbare. Bestyrelsen havde nemlig fremsat forslag om ændringer af vedtægterne blandt andet med henblik på at præcisere, at passive medlemmer over 16 år kan stemme og passive medlemmer over 18 år kan blive valgt.
På den baggrund indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling mandag d. 6. november 2017 kl. 19:00 på Herlufsholm Idrætscenter med henblik på valg til bestyrelsen.
 
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 23. oktober 2017.
Endelig dagsorden bekendtgøres senest d. 29. oktober 2017.
 
Stemmeret og valgbarhed kræver aktivt eller passivt medlemskab oprettet senest d. 16. oktober 2017, og man må ikke være i kontingentrestance. Indmeldelse sker på klubbens hjemmeside: http://naestved-haandbold.dk/cms/TeamOverview.aspx. Adgang til indmeldelse kræver oprettelse af en profil på hjemmesiden.
Mvh.
Bestyrelsen

 

Tilbage

Hovedsponsorer

Der må ikke røres ellers ændres her under

Sponsorer

Der må ikke røres ellers ændres her under

Galleri

Der må ikke røres ellers ændres her under

Sponsorer

Der må ikke røres ellers ændres her under

KLUBSHOP

Der må ikke røres ellers ændres her under

Kommende events

NHH Agenter

Der må ikke røres ellers ændres her under

KLUBSHOP

Der må ikke røres ellers ændres her under

Her finder du os

Næstved Herlufsholm HåndboldMejerivej 404700Næstved2275 2721

Skriv til os

nhh.bogholder@hotmail.com