Netværksklub

Næstved Håndbold er en del et netværk for alle håndboldklubber i Næstved kommune

Netværket blev oprettet i oktober 2010


Formål:
Formålet med netværket er at udvikle håndboldsporten – i hele Næstved Kommune.

Dette er med baggrund i en facilitetsundersøgelse, som Næstved Kommune har udført, hvor en af hovedkonklusionerne er, at håndbold ligger i bunden af en top 10 blandt borgernes foretrukne fritidsbeskæftigelse. Vi ønsker at få håndbolden længere op på rangstigen.

Med baggrund i dette flotte og ambitiøse mål, har vi drøftet hvilke tiltag som kan understøtte opnåelse af dette mål.

Vi ønsker at samarbejde mere på tværs af klubberne og have arrangementer der via pressen sætter håndbolden i fokus.


Fokusområder og samarbejdsopgaver:
Rekruttering og fastholdelse af håndboldspillere (Skoleturnering, samtræning på tværs af klubberne)

Spillerudvikling (Specialtræning, særligt målmænd, Årgangstræninger, Håndboldskoler)

Trænerudvikling (Trænernetværk, Trænerkurser, Børnetrænerkurser)


Administrativ udvikling (Udveksling/optimering af haltider, Dommersamarbejde, Kontakt til kommunal forvaltning)


Afholdelse af fælles aktiviteter (Nathåndbold, Afvikling af træningslejr, Fælles håndboldfest, Klubdage, Loppemarked, Salg af lodsedler)